Kredyt na inwestycje

Posiadane środki czy też konsumujemy (ale nie ściśle, chodzi o zaspokojenie potrzeby posiadania), czy też inwestujemy.

Inwestycja może polegać na ulokowaniu środków finansowych w branży finansowym, czyli zakupie np. działań, obligacji, bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa czy zdeponowaniu środków w banku na oprocentowanym rachunku.

Lokatą może być także wydatek związany z wzrostem osobistym. Za zarobione pieniądze zaopatrujemy się s językowy, s maklera giełdowego, s pilota wycieczek, s projektanta stron internetowych, itd.

Kredyt firmowy

Administrowanie pieniędzmi na poziomie przedsiębiorstwa wygląda tak samo. Koncern może wolne środki skonsumować, zatem wypłacić pracownikom w formie premii, albo zainwestować, lokując je w banku.

Inwestycją będzie i wydatek, jaki przyczyni się do progresu spółki: nabycie nowej linii produkcyjnej, wydajnej maszyny, konstrukcja kolejnej hali produkcyjnej, maksymalizacja ekipy - każda decyzja, która oznaczać będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Z kolei korporacji nie w każdym przypadku mają wolne środki, wszelako pragną się rozwijać, aby zdobywać nowe rynki, nowych klientów. Wówczas taka firma musi zaciągnąć kredy inwestycyjny.

Ryzyko kredytowe

Kredyt inwestycyjny jest związane pewnym ryzykiem, ponieważ w wypadku niepowodzenia inwestycji (klientom nie sprawi przyjemność nowe krzesło) firma nie będzie posiadać środków na spłatę zobowiązania.

Kredyt inwestycyjny może posiadać postać linii kredytowej do wykorzystania w dowolnym czasie