About adminView all posts by admin

Prawa konsumencki

Podstawowe prawa konsumenta w Internecie

Kupujący online ma dane uprawnienia zatwierdzone umowami dotyczącymi handlem elektronicznym.

Przed zakupem

Zanim dokonamy kupna powinniśmy pamiętać:

- o sprawdzeniu adresu i numeru przedsiębiorcy;

- czy też oraz w jaki sposób sprzedający zagwarantuje ochronę Twojej prywatności oraz jak będzie przetwarzał dane osobiste;

- sprawdź ewentualne dodatkowe koszty kupna, jak np. koszty przesyłki.

Najważniejsze prawa konsumenta

  • uprawnienie do pisemnego poświadczenia wiadomości o dokonaniu przez kupującego zakupu ( przeważnie za pomocą poczty elektronicznej). Zastępczym wyjściem jest wydruk strony, na której pojawia się potwierdzenie złożenia zamówienia.
  • możliwość odstąpienia od porozumienia bez ponoszenia najmniejszych konsekwencji ze strony kupującego (tzw. cooling-off period - czas na ochłonięcie) w trakcie minimum VII dni też dłużej, zgodnie z prawem UE (w polskim prawie przyjęto termin 10 dni.) Termin ten zaczyna się od daty nabycia towaru, jego doręczenia lub dnia zawarcia porozumienia o usługę.
  • trzydzieści dni na zrealizowanie zamówienia, przy czymże każdych zmianach i odstępstwach sprzedający powinien informować kupującego o:
  1. stawce lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie składniki kupna towaru
  2. zasadach zapłaty
  3. kosztach i terminie, sposobie dostarczenia zamówienia
  4. miejscu i sposobie składania reklamacji
  5. o możliwości odstąpienia od zawartej umowy
, 5 lutego 2021. Category: O nas.
Next page →